Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je pátek
15. 12. 2017

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
9–1212–18
Oddělení pro děti a mládež
9–1212–17
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
9–12*zavřeno

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

Provozní řád pro práci s internetem v oddělení pro děti a mládež

 1. Internet v Oddělení pro děti a mládež je přístupný všem uživatelům, přičemž mladší 15 let jsou povinni doplnit na přihlášce souhlas rodičů.
 2. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet. (Čl. 5 KŘ)
 3. Uživatel se musí řídit Knihovním řádem MěK Klatovy a dbát pokynů pracovnice MěK.
 4. Uživatel platí za užívání internetu sazbu podle ceníku služeb. Neregistrovaní uživatelé platí v Oddělení pro děti a mládež zálohově.
 5. Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 376 347 472, případně e-mailem: detske@knih-kt.cz. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 6. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. (Čl. 5, 12, 18 KŘ)
 7. Soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na vlastní diskety, které předem předloží pracovnici studovny k přeformátování. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout.
 8. 9. Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet. Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky čtenáře založené u některého z poštovních serverů. OUTLOOK není připojen!
 9. V ODM platí striktní zákaz otevírání webových stránek s pornografickým obsahem.
 10. Městská knihovna Klatovy neodpovídá za rychlost spojení ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
 11. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 18. 3. 2002 a současně se k tomuto datu ruší provozní řád z 2. 1. 2001

Zdeňka Buršíková, ředitelka knihovny, v. r. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.